APTIS

Ngày 29-11-2016

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

Thông báo số 3062/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan