Tuyển sinh

Ngày 31-07-2016

Cơ hội việc làm và cơ hội học liên thông tại Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu về ngành, chương trình đào tạo.Cơ hội có thể học liên thông ngang, liên thông dọc tại Khoa Ngoại ngữ hoặc các đơn vị đào tạo (các trường ĐH) khác thuộc Đại học Thái Nguyên

THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 CỦA KHOA NGOẠI NGỮ - ĐHTN

 

1. Giới thiệu về ngành, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm

 

Ngành đào tạo, chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Cơ hội việc làm

Sư phạm tiếng Anh:

          + Sư phạm tiếng Anh

 

          + Sư phạm tiếng Anh tiểu học

52140231

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

+ Sinh viên có thể dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học.

Sư phạm tiếng Nga:

          + Song ngữ Nga-Anh

52140232

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

Sư phạm tiếng Trung Quốc:

      + Sư phạm tiếng Trung Quốc

 

     + Sư phạm song ngữ Trung-Anh

52140234

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

+ Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

 

Ngôn ngữ Anh

            + Ngôn ngữ Anh

            + Song Ngữ Anh-Hàn

            + Song ngữ Nga-Anh

52220201

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc liên quan tới dịch thuật, đối ngoại tại các công ty, các cơ quan báo chí, truyền hình và các cơ quan tổ chức xã hội có liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.

Ngôn ngữ Trung Quốc:

          + Ngôn ngữ Trung Quốc

          + Song ngữ Trung-Anh

          + Song ngữ Trung-Hàn

52220204

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu hoặc làm công tác đối ngoại có liên quan đến ngôn ngữ đích trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng ngôn ngữ đích, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch.

Ngôn ngữ Pháp:

          + Song ngữ Pháp-Anh

52220203

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu hoặc làm công tác đối ngoại có liên quan đến ngôn ngữ đích trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng ngôn ngữ đích, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch.

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:

          + Sư phạm tiếng Anh

          + Song ngữ Trung-Anh

51140231

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích.

- Làm việc trong các cơ quan và đoàn thể xã hội khác liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

 

 

2. Cơ hội học liên thông

            2.1. Học liên thông ngang (học cùng lúc hai ngành/ chuyên ngành, ra trường được cấp 2 bằng)

            - Sinh viên theo học ở một ngành/ chuyên ngành A tại khoa, hết học kỳ I năm thứ I, có thể đăng ký học thêm một ngành/ chuyên ngành B tại khoa hoặc tại một trường Đại học khác thuộc ĐH Thái Nguyên (trừ trường Đại học Y-Dược).

            - Điều kiện được học cùng lúc hai ngành/ chuyên ngành:

       Hết học kỳ I năm thứ I, sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

            2.2. Học liên thông dọc (học lên trình độ cao hơn)

            - Sinh viên bậc cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông lên bậc đại học. Hiện tại, Khoa tuyển sinh 2 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm song ngữ Trung-Anh. Sau khi tốt nghiệp các chương trình này, sinh viên có thể đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông lên trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Sư phạm Song ngữ Trung-Anh.    

          - Hiện nay, Khoa đang tổ chức đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo tiếng Anh, tiếng Trung tại Khoa, sinh viên có thể đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành trên (xem chi tiết trên Website của Khoa).

Các bài liên quan