Hợp tác Quốc tế

Ngày 11-07-2016

Công văn về việc giới thiệu chương trình học bổng của đại học Vân Nam và học viện Hồng Hà, Trung Quốc

Công văn số 1580/ĐHTN-HTQT ngày 5/7/2016. Đơn đăng ký xin học bổng và danh sách chuyên ngành đào tạo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan