Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 08-06-2016

Quyết định quy định thực tập sư phạm, thực tập ngôn ngữ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 415/QĐ-ĐHTN ngày 7/3/2016.Chi tiết các quy định và các mẫu văn bản đi kèm, chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan