Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 20-04-2016

Công văn về việc quy đinh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ được công nhận đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Công văn số 595 ngày 15/4/2016

Các bài liên quan