Liên thông, VB2

Ngày 03-10-2022

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai năm 2022

23/08/2022 | 11:19

Thông báo số: 1404/TB-ĐHTN, ngày 19/8/2022. chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh năm 2022

30/07/2022 | 16:52

Thông báo số: 697/TB-ĐHTN, ngày 24/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học VB2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

30/07/2022 | 16:45

Thông báo số:696/TB-ĐHTN, ngày 24/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 và đại học liên thông tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

04/07/2022 | 10:57

Thông báo số: 987/TB-ĐHTN, ngày 28/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

31/05/2022 | 08:21

Thông báo số: 698/TB-ĐHTN, ngày 24/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đại học văn bằng 2) là sinh viên chính thức của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/04/2022 | 09:21

Quyết định số:2513/QĐ-ĐHTn, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (DDHVB2) của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

05/04/2022 | 16:53

Quyết định số: 2231/QĐ-ĐHTN, ngày 10/12/2021. chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN 2021

18/02/2022 | 17:00

Quyết định số: 2489/QĐ-ĐHTN, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

18/02/2022 | 16:57

Quyết định số: 2029/QĐ-ĐHTN, ngày 16/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trưng Quốc hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

14/04/2021 | 14:39

Thông báo số: 563/TB-ĐHTN ngày 8/4/2021. Chi tiết thông báo tải tại file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/6 <123456>