Liên thông, VB2

Ngày 18-02-2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

08/01/2019 | 15:54

Quyết định số:2627/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018.

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2

30/11/2018 | 21:58

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

23/11/2018 | 21:27

Quyết định số:2351/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2018.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

21/09/2018 | 16:28

Quyết định số:1974/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

21/09/2018 | 08:16

Quyết định số:1973/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

18/09/2018 | 15:14

Quyết định số: 1894/QĐ-ĐHTN ngày 07/9/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ

07/08/2018 | 15:21

Quyết định số:1628/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem thêm file đính kèm dưới bài.

Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

30/07/2018 | 08:22

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

26/07/2018 | 09:22

Quyết định số:1596/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

26/07/2018 | 09:16

Quyết định số:1584/QĐ-ĐHTN ngày 20/7/2018.

Trang 1/4 <1234>