Liên thông, VB2

Ngày 20-04-2018

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

12/04/2018 | 09:39

Thông báo số:524/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018.

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên năm 2018

11/04/2018 | 14:38

Thông báo số:525/TB-ĐHTN ngày 25/3/2018.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học của Khoa Ngoại ngữ hệ vừa học vừa làm cho sinh viên văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh học tại trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

02/04/2018 | 15:44

Ngày 29-30/3/2018, Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa.

Thông báo Lịch thi tuyển sinh đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

08/03/2018 | 14:58

Tháng 3 năm 2018.

Lịch thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Tiếng Anh hệ Vừa làm vừa học tại trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

25/01/2018 | 10:16

Ngày 20/1/2018.

Các mẫu đơn dành cho học viên Văn bằng 2

10/10/2017 | 17:06

Chi tiết xem file đính kèm.

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp đại học văn bằng hai ngành ngôn ngữ Anh hệ VHVL tại Trường Đại học Thể dục – Thể thao Bắc Ninh.

20/08/2017 | 20:42

Ngày 16/8/2017 tại Trường Đại học Thể dục – Thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học văn bằng hai hệ VLVH ngành ngôn ngữ Anh - Khóa 01 thuộc chương trình phối hợp đào tạo giữa Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và Trường Đại học Thể dục – Thể thao Bắc Ninh.

Thông báo thông tin thi Văn bằng 2 Ngoại ngữ đợt thi ngày 17/6/2017

15/06/2017 | 16:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Khoa Ngoại Ngữ tổ chức khai giảng lớp văn bằng 2 - Tiếng Anh tại Tỉnh Lào Cai

10/04/2017 | 16:51

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-ĐHTN ngày 17/02/2017 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức đào tạo và quản lí các lớp ngoài ngân sách.

Danh sách phòng thi, lịch thi VB2 đợt thi bổ sung tháng 01 năm 2017

17/01/2017 | 15:17

danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Trang 1/2 <12>