Liên thông, VB2

Ngày 17-05-2022

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đại học văn bằng 2) là sinh viên chính thức của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/04/2022 | 09:21

Quyết định số:2513/QĐ-ĐHTn, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (DDHVB2) của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

05/04/2022 | 16:53

Quyết định số: 2231/QĐ-ĐHTN, ngày 10/12/2021. chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN 2021

18/02/2022 | 17:00

Quyết định số: 2489/QĐ-ĐHTN, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

18/02/2022 | 16:57

Quyết định số: 2029/QĐ-ĐHTN, ngày 16/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trưng Quốc hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

14/04/2021 | 14:39

Thông báo số: 563/TB-ĐHTN ngày 8/4/2021. Chi tiết thông báo tải tại file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ năm 2020

09/11/2020 | 10:48

Quyết định số: 2288/QĐ-ĐHTN ngày 6/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyến sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm 2020

08/09/2020 | 14:58

Thông báo số: 1624/TB-ĐHTN ngày 1/9/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2020

17/06/2020 | 15:03

Quyết định số: 1049/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hình thức VLVH là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

30/05/2020 | 21:42

Quyết định số: 986/QĐ-ĐHTN ngày 27/5/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hệ chính quy là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

26/05/2020 | 16:04

Quyết định số: 821/QĐ-ĐHTN ngày 12/4/2020.

Trang 1/5 <12345>