Liên thông, VB2

Ngày 23-01-2018

Các mẫu đơn dành cho học viên Văn bằng 2

10/10/2017 | 17:06

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thông tin thi Văn bằng 2 Ngoại ngữ đợt thi ngày 17/6/2017

15/06/2017 | 16:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Danh sách phòng thi, lịch thi VB2 đợt thi bổ sung tháng 01 năm 2017

17/01/2017 | 15:17

danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

13/12/2016 | 09:22

Thông báo số: 3200/TBTS-ĐHTN ngày 12/12/2016

Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

11/06/2016 | 18:29

Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 5/8/2015.Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2016

22/03/2016 | 15:11

thông báo số 406/TB-ĐHTN ngày 17/3/2016

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào học đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/01/2016 | 08:51

Quyết định số 3098/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2015

Danh sách và lịch thi văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh Hệ chính qui tại Khoa Ngoại ngữ

04/11/2015 | 16:30

Danh sách và lịch thi

Khoa Ngoại Ngữ Khai giảng lớp Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

25/08/2015 | 16:49

Khai giảng lớp Văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ đợt 1 năm 2015

19/12/2014 | 15:51

Thông báo số 2018/TB-ĐHTN ngày 18/12/2014

Trang 1/1 <1>