Liên thông, VB2

Ngày 15-08-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ

07/08/2018 | 15:21

Quyết định số:1628/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2018.

Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

30/07/2018 | 08:22

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

26/07/2018 | 09:22

Quyết định số:1596/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

26/07/2018 | 09:16

Quyết định số:1584/QĐ-ĐHTN ngày 20/7/2018.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

26/06/2018 | 16:58

Quyết định số:1218/QĐ-ĐHTN ngày 12/6/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên bổ sung đợt 1 năm 2018

15/06/2018 | 15:44

Thông báo số:1030/TB-ĐHTN ngày 6/6/2018.

Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

12/06/2018 | 08:07

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

12/06/2018 | 08:03

Quyết định số:870/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2018.

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

12/04/2018 | 09:39

Thông báo số:524/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018.

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên năm 2018

11/04/2018 | 14:38

Thông báo số:525/TB-ĐHTN ngày 25/3/2018.

Trang 1/3 <123>