Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 22-09-2019

Thông báo về giờ lên lớp trên giảng đường năm học 2018 - 2019

01/10/2018 | 15:08

Thông báo ngày 1/10/2018.

Quyết định công nhận sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

29/08/2018 | 21:59

Quyết định số:1743/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2018.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, An ninh

27/08/2018 | 16:15

Quyết định số:440/QĐ-TTGDQPAN ngày 21/8/2018.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

21/03/2018 | 16:48

Quyết định số:490/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp năm 2018

19/12/2017 | 15:55

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp năm 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và An ninh

18/07/2017 | 08:11

Quyết định số: 537/QĐ-TTGDQPAN ngày 14/7/2017.

Quyết định về việc quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ chính quy của Đại học Thái Nguyên

10/07/2017 | 15:02

Quyết định số:1256/QĐ-ĐHTN ngày 28/6/2017.

Thông báo về việc nộp đơn xét nghiệp đợt 1 năm 2017

29/04/2017 | 20:36

Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017: Từ 03/5 đến 12/5

Quyết định về việc chuyển trình độ đào tạo của sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

12/04/2017 | 14:17

Quyết định số 518/QĐ-ĐHTN ngày 30/3/2017

Thông báo Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 10:03

Kế hoạch số 530/KH-ĐHTN ngày 3/4/2017

Trang 1/4 <1234>