Sau Đại học

Ngày 24-05-2019

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên chào đón tân học viên cao học nhập học khóa 2017-2019.

06/06/2017 | 10:43

Trong ngày 05/06/2017, tại phòng A.111 – Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN tổ chức chào đón và nhập học cho tân học viên cao học Khóa II, năm học 2017-2019.

Quyết định về việc công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 (đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2017)

31/05/2017 | 09:52

Quyết định số: 839/QĐ-ĐHTN ngày 10/5/2017.

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2017

12/12/2016 | 13:50

Thông báo số 3083/TB-ĐHTN-ĐT ngày 28/11/2016

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017

12/12/2016 | 13:46

Thông báo số:3084/TB-ĐHTN-ĐT ngày 28/11/2016

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2016 - 2018 (đợt tuyển sinh tháng 8 năm 2016)

23/09/2016 | 15:50

Quyết định số 3410/QĐ-ĐHTN ngày 15/9/2016

Kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ tháng 8 năm 2016

19/09/2016 | 08:02

Kèm theo công văn số 2437/TB-ĐHTN ngày 14/9/2016

Công văn về việc tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo hiệp định năm 2016

04/04/2016 | 11:17

Công văn số 479/ĐHTN-ĐT ngày 31/3/2016

Công văn về việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo hiệp định năm 2016

23/02/2016 | 08:51

Công văn số 213/ĐHTN-ĐT ngày 18/02/2016

Công văn về việc đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

23/02/2016 | 08:44

Công văn số 206/ĐHTN-ĐT ngày 18/02/2016

Công văn về việc tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

23/02/2016 | 08:40

Công văn số 205/ĐHTN-ĐT ngày 18/02/2016

Trang 2/2 <12>