Sau Đại học

Ngày 01-03-2021

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 3 (2018-2020)

05/01/2021 | 15:37

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 3 (2018-2020)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2021

30/12/2020 | 17:31

Thông báo số: 2558/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020 cho học viên lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khóa 3 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

08/12/2020 | 08:03

Thông báo số: 2358/TB-ĐHTN ngày 7/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

16/11/2020 | 14:50

Thông báo số: 2118/ĐHTN-ĐT ngày 4/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của học viên lớp thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh khóa 4A, 4B tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

05/10/2020 | 15:26

Thông báo số:1856/TB-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2020 | 15:47

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/08/2020 | 19:19

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Đợt 2 năm 2020

24/07/2020 | 08:20

Thông báo số: 1262/TB-ĐHTN ngày 20/7/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

21/07/2020 | 16:33

Thông báo số: 1244/TB-ĐHTN-ĐT ngày 16/7/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

04/03/2020 | 14:46

Công văn số: 415/ĐHTN-ĐT ngày 4/3/2020.

Trang 1/4 <1234>