Sau Đại học

Ngày 26-11-2020

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

16/11/2020 | 14:50

Thông báo số: 2118/ĐHTN-ĐT ngày 4/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của học viên lớp thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh khóa 4A, 4B tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

05/10/2020 | 15:26

Thông báo số:1856/TB-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2020 | 15:47

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/08/2020 | 19:19

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Đợt 2 năm 2020

24/07/2020 | 08:20

Thông báo số: 1262/TB-ĐHTN ngày 20/7/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

21/07/2020 | 16:33

Thông báo số: 1244/TB-ĐHTN-ĐT ngày 16/7/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

04/03/2020 | 14:46

Công văn số: 415/ĐHTN-ĐT ngày 4/3/2020.

Quyết định về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn cho học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh khóa 3A (2018-2020)

17/02/2020 | 10:19

Quyết định số: 126/QĐ-ĐHTN ngày 17/1/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2020

14/02/2020 | 10:21

Thông báo số: 258/TB-ĐHTN ngày 10/2/2020.

Thư mời Tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh/ Ngôn ngữ Trung Quốc

05/09/2019 | 10:20

Thái nguyên, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Trang 1/4 <1234>