Sau Đại học

Ngày 18-09-2021

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khoá 2 và Khoá 3

10/09/2021 | 15:52

Tổng số 2 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh K3B tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt bổ sung năm 2021

09/09/2021 | 16:31

Thông báo số: 1546/TB-ĐHTN ngày 09/9/2021

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Anh, đợt 1- năm 2021

11/08/2021 | 11:03

Tổng số 7 luận văn Thạc sỹ được tóm tắt.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

30/07/2021 | 15:51

Công văn số: 1288/ĐHTN-ĐT ngày 29/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2021

22/06/2021 | 14:35

Thông báo số: 1072/TB-ĐHTN ngày 21/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

17/06/2021 | 14:25

Thông báo số: 994/TB-ĐHTN-ĐT ngày 10/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ bằng hình thức trực tuyến cho học viên lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khoắ 2&3 Đợt 1 năm 2021 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

31/05/2021 | 09:18

Thông báo số: 908/TB-ĐHTN ngày 28/5/2021. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021

16/04/2021 | 14:20

Danh sách thí sinh dự thi các môn cơ bản, môn chủ chốt, môn ngoại ngữ xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ Lớp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 4B (2019-2021) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/03/2021 | 16:03

Thông báo số: 315/TB-ĐHTN ngày 8/3/2021. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2021 - đợt I cho học viên Trường Ngoại ngữ

05/03/2021 | 09:52

Quyết định số: 288/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/5 <12345>