Sau Đại học

Ngày 20-09-2020

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2020 | 15:47

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

22/08/2020 | 19:19

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Đợt 2 năm 2020

24/07/2020 | 08:20

Thông báo số: 1262/TB-ĐHTN ngày 20/7/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

21/07/2020 | 16:33

Thông báo số: 1244/TB-ĐHTN-ĐT ngày 16/7/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

04/03/2020 | 14:46

Công văn số: 415/ĐHTN-ĐT ngày 4/3/2020.

Quyết định về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn cho học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh khóa 3A (2018-2020)

17/02/2020 | 10:19

Quyết định số: 256/QĐ-ĐHTN ngày 12/2/2020.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2020

14/02/2020 | 10:21

Thông báo số: 258/TB-ĐHTN ngày 10/2/2020.

Thư mời Tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh/ Ngôn ngữ Trung Quốc

05/09/2019 | 10:20

Thái nguyên, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Thông báo Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/08/2019 | 14:30

Thông báo số: 1517-TB/ĐHTN ngày 23/8/2019.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/07/2019 | 08:21

Thông báo số: 1288/TB-ĐHTN ngày 18/7/2019.

Trang 1/4 <1234>