Sau Đại học

Ngày 03-10-2022

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 10 năm 2022

30/09/2022 | 17:05

Thông báo số: 1753/TB-ĐHTN, ngày 30/9/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên - Đợt 2 năm 2022

09/09/2022 | 11:23

Thông báo số: 1554/TB-ĐHTN, ngày 9/9/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Hướng dẫn học viên về các quy định liên quan

08/09/2022 | 09:25

Hướng dẫn học viên về các quy định liên quan.

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên Trường Ngoại ngữ, đợt 1 năm 2022

25/08/2022 | 11:24

Quyết định số: 1212/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh khoá 4 - Đợt 2 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

11/07/2022 | 23:23

Thông báo số: 1108/TB-ĐHTN, ngày 11/7/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khoá 3 và Khoá 4A đợt 1 năm 2022

11/07/2022 | 23:09

Tổng số 05 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 3&4A - Đợt 1 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

13/05/2022 | 10:51

Thông báo số: 620/TB-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi t5/2022

06/05/2022 | 10:16

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thay đổi lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi T5/2022

06/05/2022 | 10:14

Thông báo số: 551/TB-ĐHTN, ngày 29/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2021 - Đợt 3 cho học viên Trường Ngoại ngữ

06/04/2022 | 09:30

Quyết định số: 264/QĐ-ĐHTN, ngày 10/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Trang 1/7 <1234567>