Sau Đại học

Ngày 16-07-2019

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 (đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2019)

06/06/2019 | 08:16

Quyết định số: 802/QĐ-ĐHTN ngày 23/5/2019.

Thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học

22/05/2019 | 14:27

Đợt tháng 4/2019

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2019 - đợt 1 cho học viên Khoa Ngoại ngữ

25/03/2019 | 10:12

Quyết định số: 377/QĐ-ĐHTN ngày 14/3/2019.

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 1

30/01/2019 | 16:20

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 1

Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 1 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/12/2018 | 19:25

Thông báo số:355/TB-KNN ngày 13/12/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2018

25/10/2018 | 16:04

Quyết định số:2143/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2018 - 2020 ( đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2018)

16/08/2018 | 10:24

Quyết định số:875/QĐ-ĐHTN ngày 18/5/2018.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 của Đại học Hà Nội

04/05/2018 | 15:28

Thông báo số:492/TB-ĐHTN ngày 19/3/2018. Chi tiết nội dung thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

16/01/2018 | 15:28

Thông báo số:72/TB-ĐHTN ngày 12/1/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 (đợt tuyển sinh tháng 9 năm 2017)

12/10/2017 | 09:32

Quyết định số:2149/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2017.

Trang 1/3 <123>