Sau Đại học

Ngày 25-01-2020

Thư mời Tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh/ Ngôn ngữ Trung Quốc

05/09/2019 | 10:20

Thái nguyên, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Thông báo Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/08/2019 | 14:30

Thông báo số: 1517-TB/ĐHTN ngày 23/8/2019.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/07/2019 | 08:21

Thông báo số: 1288/TB-ĐHTN ngày 18/7/2019.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

18/07/2019 | 09:32

Thông báo số: 1157/TB-ĐHTN ngày 27/6/2019.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 (đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2019)

06/06/2019 | 08:16

Quyết định số: 802/QĐ-ĐHTN ngày 23/5/2019.

Thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học

22/05/2019 | 14:27

Đợt tháng 4/2019

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2019 - đợt 1 cho học viên Khoa Ngoại ngữ

25/03/2019 | 10:12

Quyết định số: 377/QĐ-ĐHTN ngày 14/3/2019. Chi tiết danh sách cấp bằng xem file đính kèm dưới bài viết này.

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 1

30/01/2019 | 16:20

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 1

Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 1 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/12/2018 | 19:25

Thông báo số:355/TB-KNN ngày 13/12/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2018

25/10/2018 | 16:04

Quyết định số:2143/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018.

Trang 1/3 <123>