Thực tập

Ngày 29-06-2022

Họp đoàn thực tập năm học 2017 - 2018

22/01/2018 | 10:29

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ chính quy tập trung Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN năm học 2017 – 2018; Căn cứ kế hoạch số 1756/KH – ĐHTN về việc triển khai công tác thực tập tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN năm học 2017 – 2018; Ngày 20/01/2018, tổ Đào tạo - Khoa Ngoại ngữ tổ chức họp mặt các đoàn, nhóm, cá nhân sinh viên thực tập và phổ biến một số công việc trong công tác thực tập tại Hội trường A – Khoa Ngoại ngữ.

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2016 - 2017.

12/05/2017 | 10:49

Sáng ngày 11 tháng 05 năm 2017, tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Tổ Đào tạo – Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2016 – 2017. Đây là hoạt động thường niên nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác thực tập, đồng thời, đề ra những giải pháp, quy trình và định hướng triển khai công tác thực tập tốt nghiệp năm học mới.

Thư cám ơn của công ty Giáo dục và đào tạo Quốc tế Việt Nam

27/03/2017 | 10:56

Thư cám ơn

Trang 1/1 <1>