VSTEP

Ngày 20-08-2017

Lịch thi và danh sách phòng thi VSTEP ngày 21/5/2017

18/05/2017 | 08:21

Chi tiết danh sách phòng thi của sinh viên Khoa Ngoại ngữ xem file đính kèm.

Thông báo về việc ôn thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

13/02/2017 | 07:50

Thông báo số 178/TB-ĐHTN ngày 9/2/2017

Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại Đại học Thái Nguyên

30/11/2016 | 14:47

Công văn số:3049/ĐHTN-ĐT ngày 23/11/2016

Thông báo thi VSTEP đợt tháng 11 năm 2016

21/10/2016 | 09:11

Thông báo số 2806/TB-ĐHTN ngày 18/10/2016.Các hướng dẫn và mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng và dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, Sơ đồ, danh sách phòng thi kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh và tiếng Pháp của Đại học Thái Nguyên

18/10/2016 | 15:37

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

12/09/2016 | 08:39

Quyết định số 3768/QĐ-ĐHTN ngày 31/8/2016

Thông báo về việc ôn và thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên đợt 3 năm 2016

06/09/2016 | 14:20

Thông báo số 2005/TB-ĐHTN ngày 10/8/2016. Các mẫu đơn chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

14/08/2016 | 22:16

Quyết định số 1221/QĐ-ĐHTN ngày 22/6/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thi ngày 6/8/2016 tại trường Đại học CNTT&TT - ĐHTN

02/08/2016 | 15:35

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc ôn và thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2016

15/07/2016 | 08:30

Thông báo số 1596/TB-ĐHTN ngày 8/7/1596

Trang 1/2 <12>