APTIS

Ngày 18-10-2017

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 9, đợt 10 năm 2017

09/10/2017 | 15:36

Thông báo số:1926/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc thi chứng chỉ APTIS xét tốt nghiệp ra trường

26/09/2017 | 15:03

Thông báo số:234/TB-KNN ngày 21/9/2017.

Thông báo về việc quy đổi mức trình độ tổng theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu âu (CEFR) trong chứng chỉ tiếng Anh APTIS của hội đồng Anh

25/09/2017 | 08:33

Thông báo số: TB201709-APTIS-ĐHTHAINGUYEN

Thông báo lịch thi và danh sách thi APTIS

16/08/2017 | 09:54

Địa điểm thi: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Ngày thi: Chủ nhật, ngày 20/8/2017

Lịch thi và Danh sách phòng thi APTIS ngày 20/8/2017

16/08/2017 | 09:23

Lịch thi và Danh sách phòng thi ngày 20/8/2017. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 18/6/2017

14/06/2017 | 10:08

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 21/5/2017

17/05/2017 | 10:36

Danh sách phòng thi Aptis chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 16/4/2017

12/04/2017 | 09:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi và danh sách thi APTIS đợt 1 năm 2017

05/01/2017 | 09:31

Danh sách thi APTIS đợt 1 năm 2017 chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:03

Thông báo số 3062/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/4 <1234>