Kế hoạch đào tạo

Ngày 29-06-2022

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo đối với sinh viên năm thứ nhất K43 đã trúng tuyển học bạ nhập học đợt 1 ngày 13,14 tháng 9 năm 2020

15/10/2020 | 09:03

Thông báo số: 336/TB-TNN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 Xem chi tiết tại tệp đính kèm

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến Học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

20/03/2020 | 15:12

Thông báo số: 87/TB-KNN ngày 18/3/2020.

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

23/07/2018 | 08:50

.

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018

20/07/2017 | 09:29

Kế hoạch đào tạo

Thông báo Kế hoạch đào tạo toàn khóa lớp Đại học văn bằng 2, Ngánh ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên niên khóa 2017 - 2019

22/03/2017 | 16:13

Kế hoạch số 392/KH-ĐHTN ngày 15/3/2017

Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa 25 - NN1

31/10/2016 | 15:09

Thông báo số 683/TB-TTGDQP ngày 26/10/2016

Thông báo về kế hoạch đào tạo đại học Khóa 39, cao đẳng khóa 6

24/08/2016 | 14:38

Thông báo số 139/TB-KNN ngày 17/8/2016

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2016 - 2017

15/06/2016 | 10:46

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2015-2016

17/08/2015 | 09:49

Phân bổ theo học kỳ: 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (kỳ hè)

Trang 1/1 <1>