Sau Đại học

Ngày 17-05-2022

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 3&4A - Đợt 1 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

13/05/2022 | 10:51

Thông báo số: 620/TB-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi t5/2022

06/05/2022 | 10:16

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thay đổi lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi T5/2022

06/05/2022 | 10:14

Thông báo số: 551/TB-ĐHTN, ngày 29/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2021 - Đợt 3 cho học viên Trường Ngoại ngữ

06/04/2022 | 09:30

Quyết định số: 264/QĐ-ĐHTN, ngày 10/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đại học văn bằng 2) là sinh viên chính thức của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/04/2022 | 09:21

Quyết định số:2513/QĐ-ĐHTn, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (DDHVB2) của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

05/04/2022 | 16:53

Quyết định số: 2231/QĐ-ĐHTN, ngày 10/12/2021. chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN 2021

18/02/2022 | 17:00

Quyết định số: 2489/QĐ-ĐHTN, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

18/02/2022 | 16:57

Quyết định số: 2029/QĐ-ĐHTN, ngày 16/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHTN

10/02/2022 | 16:43

Quyết định số: 127/QĐ-ĐHTN, ngày 28/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh K4

23/12/2021 | 10:57

Tổng số 06 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt. Bản tóm tắt luận văn của 06 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Khoá 4 đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây.

Trang 1/32 <12345678910...3132>