Đào tạo

Ngày 20-07-2018

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, An ninh

03/07/2018 | 15:55

Quyết định số:345/QĐ-TTGDQPAN ngày 26/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

26/06/2018 | 16:58

Quyết định số:1218/QĐ-ĐHTN ngày 12/6/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

18/06/2018 | 16:25

Quyết định số:327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

15/06/2018 | 15:50

Quyết định số:1241/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên bổ sung đợt 1 năm 2018

15/06/2018 | 15:44

Thông báo số:1030/TB-ĐHTN ngày 6/6/2018.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

15/06/2018 | 15:31

Quyết định số:1175/QĐ-ĐHTN ngày 6/6/2018.

Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

12/06/2018 | 08:07

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

12/06/2018 | 08:03

Quyết định số:870/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2018.

Quyết định về việc Ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

11/06/2018 | 15:04

Quyết định số:691/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2018

21/05/2018 | 15:54

Thông báo số:134/TB-KNN ngày 21/5/2018.

Trang 1/19 <12345678910...1819>