Liên thông, VB2

Ngày 09-07-2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2020

17/06/2020 | 15:03

Quyết định số: 1049/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

09/06/2020 | 14:31

Thông báo số: 850/ĐHTN-ĐT ngày 21/5/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hình thức VLVH là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

30/05/2020 | 21:42

Quyết định số: 986/QĐ-ĐHTN ngày 27/5/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hệ chính quy là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

26/05/2020 | 16:04

Quyết định số: 821/QĐ-ĐHTN ngày 12/4/2020.

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2020

21/05/2020 | 14:31

Thông báo số: 844/TB-ĐHTN ngày 20/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

14/05/2020 | 16:16

Thông báo số: 162/TB-TTGDQPAN ngày 13/5/2020.

Thông báo công văn về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo môn GDQP&AN năm học 2019 - 2020

14/05/2020 | 16:11

Công văn số: 797/ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2020.

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với công tác đào tạo Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/05/2020 | 10:24

Thông báo số: 151/TB-KNN ngày 8/5/2020.

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2020

07/05/2020 | 20:32

Thông báo số: 147/TB-KNN ngày 07/5/2020. Chi tiết mẫu đơn kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên Khóa 42

07/05/2020 | 20:27

Công văn số: 138/KNN ngày 29/4/2020.

Trang 1/26 <12345678910...2526>