Đào tạo

Ngày 20-11-2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2019

15/11/2018 | 16:28

Thông báo số:2332/TB-ĐHTN ngày 13/11/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

30/10/2018 | 14:41

Thông báo số:298/TB-KNN ngày 29/10/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2018

25/10/2018 | 16:04

Quyết định số:2143/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 11:34

Quyết định số:2113/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học chương trình hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 10:58

Quyết định số:2108/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Thông báo về giờ lên lớp trên giảng đường năm học 2018 - 2019

01/10/2018 | 15:08

Thông báo ngày 1/10/2018.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

21/09/2018 | 16:28

Quyết định số:1974/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

21/09/2018 | 08:16

Quyết định số:1973/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

18/09/2018 | 15:14

Quyết định số: 1894/QĐ-ĐHTN ngày 07/9/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018

31/08/2018 | 15:32

Thông báo số:237/TB-KNN ngày 30/8/2018.

Trang 1/21 <12345678910...2021>