Sau Đại học

Ngày 18-09-2021

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khoá 2 và Khoá 3

10/09/2021 | 15:52

Tổng số 2 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh K3B tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt bổ sung năm 2021

09/09/2021 | 16:31

Thông báo số: 1546/TB-ĐHTN ngày 09/9/2021

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Anh, đợt 1- năm 2021

11/08/2021 | 11:03

Tổng số 7 luận văn Thạc sỹ được tóm tắt.

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo trinh độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên

02/08/2021 | 17:02

Quyết định số: 1323/QĐ-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

30/07/2021 | 15:51

Công văn số: 1288/ĐHTN-ĐT ngày 29/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2020-2021

28/06/2021 | 09:22

Thông báo số: 335/TB-TTGDQPAN ngày 22/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc đăng ký học phần đối với sinh viên K43 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/06/2021 | 17:06

Thông báo số: 207/TB-TNN ngày 25/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2021

24/06/2021 | 16:17

Thông báo số: 201/TB-TNN, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2021

22/06/2021 | 14:35

Thông báo số: 1072/TB-ĐHTN ngày 21/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

17/06/2021 | 14:25

Thông báo số: 994/TB-ĐHTN-ĐT ngày 10/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/30 <12345678910...2930>