Liên thông, VB2

Ngày 21-01-2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

08/01/2019 | 15:54

Quyết định số:2627/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018.

Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 1 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/12/2018 | 19:25

Thông báo số:355/TB-KNN ngày 13/12/2018.

Thông báo về kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký học kỳ II năm học 2018 - 2019

03/12/2018 | 10:54

Thông báo số:301/TB-KNN Ngày 30/10/2018.

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2

30/11/2018 | 21:58

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

23/11/2018 | 21:27

Quyết định số:2351/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2018.

Thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2019

15/11/2018 | 16:28

Thông báo số:2332/TB-ĐHTN ngày 13/11/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

30/10/2018 | 14:41

Thông báo số:298/TB-KNN ngày 29/10/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 9/2018

25/10/2018 | 16:04

Quyết định số:2143/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 11:34

Quyết định số:2113/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học chương trình hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 10:58

Quyết định số:2108/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Trang 1/21 <12345678910...2021>