Liên thông, VB2

Ngày 23-06-2017

Thông báo thông tin thi Văn bằng 2 Ngoại ngữ đợt thi ngày 17/6/2017

15/06/2017 | 16:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 18/6/2017

14/06/2017 | 10:08

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

13/06/2017 | 10:34

Quyết định số: 1074/QĐ-ĐHTN ngày 6/6/2017.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 ngày 11/6/2017

08/06/2017 | 07:30

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ đợt II, năm 2017

01/06/2017 | 07:40

Thông báo số:858/TB-ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2017.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt II, năm 2017

01/06/2017 | 07:36

Thông báo số:857/TB-ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2017.

Quyết định về việc công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 (đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2017)

31/05/2017 | 09:52

Quyết định số: 839/QĐ-ĐHTN ngày 10/5/2017.

Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

24/05/2017 | 16:18

Quyết định số:909/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định liên kết đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên

24/05/2017 | 15:35

Quyết định số: 908/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017. Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi VSTEP ngày 21/5/2017

18/05/2017 | 08:21

Chi tiết danh sách phòng thi của sinh viên Khoa Ngoại ngữ xem file đính kèm.

Trang 1/22 <12345678910...2122>