Đào tạo

Ngày 03-04-2020

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/03/2020 | 09:45

Quyết định số:759/QĐ-ĐHTN ngày 17/3/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến Học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

20/03/2020 | 15:12

Thông báo số: 87/TB-KNN ngày 18/3/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

13/03/2020 | 09:33

Quyết định số: 728/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

13/03/2020 | 09:30

Quyết định số: 725/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2019.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

09/03/2020 | 15:52

Thông báo số: 67/TB-KNN ngày 09/3/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

04/03/2020 | 14:46

Công văn số: 415/ĐHTN-ĐT ngày 4/3/2020.

Thông báo kết quả học tập môn học giáo dục Quốc Phòng, An Ninh K28-NN1

21/02/2020 | 10:04

Chi tiết xem và download file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn cho học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh khóa 3A (2018-2020)

17/02/2020 | 10:19

Quyết định số: 256/QĐ-ĐHTN ngày 12/2/2020.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2020

14/02/2020 | 10:21

Thông báo số: 258/TB-ĐHTN ngày 10/2/2020.

Thông báo kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 28 - NN1, PH1, KT2, YT1

15/01/2020 | 15:09

Thông báo số: 38/TB-TTGDQPAN ngày 14/1/2020.

Trang 1/25 <12345678910...2425>