Sau Đại học

Ngày 06-03-2021

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2021 - đợt I cho học viên Trường Ngoại ngữ

05/03/2021 | 09:52

Quyết định số: 288/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc lùi thời gian sinh viên trở lại Trường để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

25/02/2021 | 23:16

Thông báo số: 45/TB-TNN ngày 25/2/2021. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

25/02/2021 | 17:51

Công văn số: 239/ĐHTN ngày 24/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai Kế hoạch đào tạo trực tuyến và Công tác thực tập trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

19/02/2021 | 09:18

Thông báo số: 37/TB-TNN ngày 18/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 3 (2018-2020)

05/01/2021 | 15:37

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 3 (2018-2020)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2021

30/12/2020 | 17:31

Thông báo số: 2558/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020 cho học viên lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khóa 3 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

08/12/2020 | 08:03

Thông báo số: 2358/TB-ĐHTN ngày 7/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký Học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên K39, K40, K41, K42 và CĐ K8

24/11/2020 | 15:15

Thông báo số: 386/TB-TNN ngày 17/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

16/11/2020 | 14:50

Thông báo số: 2118/ĐHTN-ĐT ngày 4/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ năm 2020

09/11/2020 | 10:48

Quyết định số: 2288/QĐ-ĐHTN ngày 6/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/28 <12345678910...2728>