Sau Đại học

Ngày 18-10-2017

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 (đợt tuyển sinh tháng 9 năm 2017)

12/10/2017 | 09:32

Quyết định số:2149/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2017.

Lịch thi và Danh sách phòng thi APTIS ngày 15/10/2017

12/10/2017 | 08:57

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Các mẫu đơn dành cho học viên Văn bằng 2

10/10/2017 | 17:06

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/10/2017 | 10:04

Thông báo số:1939/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 9, đợt 10 năm 2017

09/10/2017 | 15:36

Thông báo số:1926/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 9,10 năm 2017

09/10/2017 | 15:31

Thông báo số:1925/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017. Hướng dẫn đăng ký cụ thể và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc thu hồ sơ thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 5, năm 2017

09/10/2017 | 15:25

Thông báo số:249/TB-KNN ngày 6/10/2017. Các mẫu đơn đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

09/10/2017 | 08:51

Quyết định số:2107/QĐ-ĐHTN ngày 2/10/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh/thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

02/10/2017 | 16:26

Quyết định số: 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc thi chứng chỉ APTIS xét tốt nghiệp ra trường

26/09/2017 | 15:03

Thông báo số:234/TB-KNN ngày 21/9/2017.

Trang 1/24 <12345678910...2324>