Đào tạo

Ngày 26-01-2020

Thông báo kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 28 - NN1, PH1, KT2, YT1

15/01/2020 | 15:09

Thông báo số: 38/TB-TTGDQPAN ngày 14/1/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

25/12/2019 | 11:09

Quyết định số: 2369/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

25/12/2019 | 11:06

Quyết định số: 2368/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cử sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học môn giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2019 - 2020

29/11/2019 | 08:20

Quyết định số: 2145/QĐ-ĐHTN ngày 18/11/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2019

28/10/2019 | 15:40

Thông báo số: 319/TB-KNN ngày 28/10/2019.

Thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2020

24/10/2019 | 15:07

Thông báo số: 1983/TB-ĐHTN ngày 22/10/2019.

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình hệ Đại học chính quy năm 2019

15/10/2019 | 15:39

Thông báo số: 307/TB-KNN ngày 15/10/2019. Mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thư mời Tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ Anh/ Ngôn ngữ Trung Quốc

05/09/2019 | 10:20

Thái nguyên, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Thông báo Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

23/08/2019 | 14:30

Thông báo số: 1517-TB/ĐHTN ngày 23/8/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

02/08/2019 | 16:17

Quyết định số: 1217/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2019.

Trang 1/24 <12345678910...2324>