Liên thông, VB2

Ngày 22-03-2019

Quyết định về việc ban hành "Quy định về xét miễn và công nhận tích lũy học phần cho sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

25/02/2019 | 16:09

Quyết định số:253/QĐ-ĐHTN ngày 20/2/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/02/2019 | 08:43

Quyết định số:177/QĐ-ĐHTN ngày 25/1/2019.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

13/02/2019 | 15:08

Thông báo số: 48/TB-KNN ngày 12/2/2019.

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 1

30/01/2019 | 16:20

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 1

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

08/01/2019 | 15:54

Quyết định số:2627/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức đón tiếp và nhập học cho thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 14B – Năm 2018

07/01/2019 | 10:25

Sáng ngày 05/01/2019, tại phòng học 503 – giảng đường C, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức nhập học lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh cho 54 học viên, khóa 14B – Năm 2018.

Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 1 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

13/12/2018 | 19:25

Thông báo số:355/TB-KNN ngày 13/12/2018.

Thông báo về kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký học kỳ II năm học 2018 - 2019

03/12/2018 | 10:54

Thông báo số:301/TB-KNN Ngày 30/10/2018.

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2

30/11/2018 | 21:58

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

23/11/2018 | 21:27

Quyết định số:2351/QĐ-ĐHTN ngày 16/11/2018.

Trang 1/22 <12345678910...2122>