Thông tin tuyển dụng

Ngày 19-12-2018

Thông báo v/v tuyển giảng viên tạo nguồn

18/02/2014 | 08:26

Thông báo số 27/TB-KNN ngày 13 tháng 02 năm 2014

Thông báo tuyển giảng viên tạo nguồn

24/09/2013 | 09:11

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên tạo nguồn cho năm học 2013-2014, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển giảng viên.

Thông báo tuyển giảng viên

16/08/2013 | 15:00

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên cho năm học (2013-2014), Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển giảng viên, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng giảng viên

11/07/2013 | 09:25

Xem chi tiết tại thông báo

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương thông báo tuyển dụng

11/07/2013 | 09:23

Xem chi tiết tại thông báo

Trang 4/4 <1234>