Thông tin tuyển dụng

Ngày 20-10-2021

Thông báo tuyển dụng giáo viên của Trường THPT Nguyễn Trãi tỉnh Bắc Ninh

01/07/2021 | 14:20

Thông báo số: 16/2021/TB-THPTNT ngày 24/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển giảng viên hợp đồng Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/11/2020 | 16:40

Thông báo số: 2173/TB-ĐHTN ngày 11/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ Tiếng Anh

05/10/2020 | 15:18

Công văn số:1847/ĐHTN-CTHSSV ngày 1/10/2020. Chi tiết công văn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh của Sở Nội vụ tỉnh Lai Chấu

05/10/2020 | 15:14

Thông báo số: 328/TB-TNN ngày 02/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo thư tuyển dụng của công ty cổ phần Ngân Trường

03/10/2019 | 09:15

Hà Giang, ngày 1/10/2019.

Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên thực tập trải nghiệm hè 2019

06/06/2019 | 08:28

Số 148/TB-KNN

Thông báo về việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

05/06/2019 | 10:21

Thông báo số: 976/ĐHTN-CTHSSV ngày 4/6/2019.

Thông báo tuyển giáo viên của Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh - Trung tâm Ngoại ngữ BME

18/04/2019 | 07:39

Thông báo ngày 15/2/2019.

Thông báo chương trình tuyển dụng của Công ty cổ phần Longrich Việt Nam

22/03/2019 | 14:57

Thông báo số:01/2019GM-LR ngày 2/3/2019.

Thông báo về việc tuyển giảng viên hợp đồng tiếng Trung Quốc

20/03/2019 | 16:00

Thông báo số:412/TB-ĐHTN ngày 20/3/2019.

Trang 1/5 <12345>