Thông tin tuyển dụng

Ngày 16-08-2013

Thông báo tuyển giảng viên

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên cho năm học (2013-2014), Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển giảng viên, cụ thể như sau:

Các bài liên quan