Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 16-09-2019

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019

21/06/2019 | 08:11

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 17/6/2019.

Quyết định Ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi sở GDĐT Thái Nguyên

17/06/2019 | 10:42

Quyết định số: 680/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên và Nghiên cứu sinh

15/05/2019 | 15:35

Thông báo số: 05/TTKT&QLCLGD ngày 8/5/2019.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

14/03/2019 | 15:42

Công văn số:340/ĐHTN-TTKT&QLCLGD ngày 7/3/2019.

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến khảo sát học viên cuối khóa về chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:29

Kế hoạch số:2048/KH-ĐHTN ngày 8/10/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:26

Kế hoạch số:2227/KH-ĐHTN ngày 29/10/2018.

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT-KT&ĐBCLGD năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:23

Kế hoạch số:1862/KH-ĐHTN ngày 12/9/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng mới quy trình và điều chỉnh, bổ sung quy định liên quan về công tác khảo thí tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:20

Kế hoạch số:1803/KH-KNN ngày 6/9/2018.

Thông báo kế hoạch công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:17

Kế hoạch số:1777/ĐHTN ngày 4/9/2018.

Thông báo kế hoạch cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:12

Kế hoạch số:308/KH-KNN ngày 1/11/2018.

Trang 1/2 <12>