Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 23-09-2020

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 20/9/2019

30/08/2020 | 19:32

Thông báo số:1543/TB-ĐHTN ngày 21/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 28/6/2020

30/05/2020 | 21:38

Thông báo số: 847/TB-ĐHTN ngày 21/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 6 năm 2020

26/05/2020 | 16:08

Thông báo số: 835/TB-ĐHTN ngày 19/5/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tuyển sinh lần 2 trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

07/05/2020 | 20:57

Công văn số: 768/ĐHTN-ĐT ngày 7/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giáy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 24/5/2020

07/05/2020 | 20:38

Thông báo số: 721/TB-ĐHTN ngày 28/4/2020.

Thông báo công văn về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chuẩn đấu ra CTĐT

13/03/2020 | 09:49

Công văn số: 483/ĐHTN ngày 12/3/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năn lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020

13/12/2019 | 07:53

Thông báo số:2326/TB-ĐHTN ngày 6/12/2019.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 29/12/2019

09/12/2019 | 15:37

Thông báo số: 2321/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc tế Aptis tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:25

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy trình công tác coi thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:22

Quyết định số: 2254/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết Quy trình kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/4 <1234>