Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 14-08-2022

Kế hoạch tổ chức thi, đánh giá học phần Học kỳ I - Đợt 1 - Năm học 2021 - 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

15/12/2021 | 14:20

Kế hoạch số: 2087/KH-ĐHTN, ngày 22/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2021

26/08/2021 | 10:42

Quyết định số: 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 09/2021

02/08/2021 | 17:07

Thông báo số: 1282/TB-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 23/5/2021

23/04/2021 | 14:58

Thông báo số: 646/TB-ĐHTN ngày 19/4/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 05/2021

16/03/2021 | 15:00

Thông báo số: 339/TB-ĐHTN ngày 10/3/2021.

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên năm 2021

16/03/2021 | 14:56

Thông báo số: 338/TB-ĐHTN ngày 10/3/2021.

Thông báo công văn về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học

30/12/2020 | 09:29

Công văn số: 2559/ĐHTN ngày 29/12/2020. Chi tiết chuẩn đầu ra xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/01/2021

25/12/2020 | 10:55

Thông báo số: 2497/TB-ĐHTN ngày 21/12/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 12/12/2020

16/11/2020 | 14:56

Thông báo số: 2158/TB-ĐHTN ngày 09/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ và cồng tác phòng, chống tham nhũng năm học 2020 - 2021 của Trường Ngoại ngữ

05/11/2020 | 14:59

Kế hoạch số: 342/KH-TNN ngày 15/10/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/5 <12345>