Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 25-11-2020

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 12/12/2020

16/11/2020 | 14:56

Thông báo số: 2158/TB-ĐHTN ngày 09/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ và cồng tác phòng, chống tham nhũng năm học 2020 - 2021 của Trường Ngoại ngữ

05/11/2020 | 14:59

Kế hoạch số: 342/KH-TNN ngày 15/10/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch Công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:54

Kế hoạch số: 1810/KH-ĐHTN ngày 28/9/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:49

Quyết định số: 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:45

Quyết định số: 2102/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/10/2020

13/10/2020 | 15:23

Thông báo số: 1776/TB-ĐHTN ngày 23/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 20/9/2019

30/08/2020 | 19:32

Thông báo số:1543/TB-ĐHTN ngày 21/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 28/6/2020

30/05/2020 | 21:38

Thông báo số: 847/TB-ĐHTN ngày 21/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 6 năm 2020

26/05/2020 | 16:08

Thông báo số: 835/TB-ĐHTN ngày 19/5/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tuyển sinh lần 2 trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

07/05/2020 | 20:57

Công văn số: 768/ĐHTN-ĐT ngày 7/5/2020.

Trang 1/4 <1234>