HSK

Ngày 13-05-2015

Lịch thi HSK và HSKK đợt 2 năm 2015 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

(đợt thi ngày 16/05/2015)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Thái Nguyên, ngày 11 tháng 05  năm 2015

 

LỊCH THI NĂNG LỰC HÁN NGỮ QUỐC TẾ HSK VÀ HSKK

 ĐỢT 2 NĂM 2015 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐHTN

 

I. LỊCH THI

Ngày

Buổi

Nội dung

16/05/2015

Sáng

- HSK Cấp 2: Thời gian thi: 60 phút

- HSK Cấp 4: Thời gian thi: 105 phút

- HSK Cấp 6: Thời gian: 140 phút

Chiều

- HSK Cấp 3: Thời gian thi: 90 phút

- HSKK trung cấp: Thời gian thi: 30 phút

 

II. THỜI GIAN THI

Stt

Nội dung công việc

Thời gian thi

Sáng

Chiều

1

Họp Ban coi thi và nhận nhiệm vụ

8h00’

12h30’

2

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, ổn định trật tự phòng thi.

8h30’

13h00’

15h30’ (HSKK)

3

Phổ biến quy chế thi, phát phiếu trả lời, nháp, thử thiết bị âm thanh, Giao đề thi tại phòng và phát đề cho thí sinh

8h40’

13h10’

15h40’ (HSKK)

 

HSK cấp 2 và cấp 3

4

Tính giờ làm bài

9h00’

13h30’

5

Hết giờ làm bài, thu bài thi

10h00’

15h00’

6

CB coi thi giao nộp bài thi và các tài liệu tại phòng Hội đồng thi

10h10’

15h10’

 

HSK cấp 4 và HSKK

4

Tính giờ làm bài

9h00’

16h00’

5

Hết giờ làm bài, thu bài thi

10h45’

16h30’

6

CB coi thi giao nộp bài thi và các tài liệu tại phòng Hội đồng thi

10h55’

16h40’

 

HSK cấp 6

4

Tính giờ làm bài

9h00’

 

5

Hết giờ làm bài, thu bài thi

11h20’

 

6

CB coi thi giao nộp bài thi và các tài liệu tại phòng Hội đồng thi

11h30’

 

Chi chú:

-         Các thí sinh có mặt tại phòng thi sáng 8h00, chiều: 12h30

-         Khi đi thi nhớ mang theo thẻ dự thi, bút chì 2B và chứng minh thư nhân dân

-         Cán bộ coi thi lưu ý thời gian và tiến trình coi thi từng cấp độ theo hướng dẫn trong quy chế thi.

 

HỘI ĐỒNG THI

                                                                                          

Đính kèm:

Các bài liên quan