HSK

Ngày 25-01-2022

Thông báo lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Thông báo số: 127/TB-ĐHTN, ngày 24/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết, gồm có Hướng dẫn đăng ký thi HSK và Phiếu đăng ký dự thi HSK năm 2022.

Các bài liên quan