APTIS

Ngày 25-01-2022

Thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Thông báo số: 126/TB-ĐHTN, ngày 24/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết, gồm có Hướng dẫn đăng ký thi Aptis và Phiếu đăng ký dự thi Aptis năm 2022.

Các bài liên quan