Kế hoạch tổ chức thi, đánh giá học phần Học kỳ I - Đợt 1 - Năm học 2021 - 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Kế hoạch số: 2087/KH-ĐHTN, ngày 22/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan