Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 09/2021

Thông báo số: 1282/TB-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan