HSK

Ngày 05-03-2021

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký dự thi và lệ phí thi chúng chỉ năng lực hán ngữ quốc tế (HSK,HSKK) tại điểm thi Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Thông báo số: 270/TB-ĐHTN ngày 2/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan