Thông báo công văn về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học

Công văn số: 2559/ĐHTN ngày 29/12/2020. Chi tiết chuẩn đầu ra xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan