Thông báo Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ và cồng tác phòng, chống tham nhũng năm học 2020 - 2021 của Trường Ngoại ngữ

Kế hoạch số: 342/KH-TNN ngày 15/10/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan