Thông báo Kế hoạch Công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số: 1810/KH-ĐHTN ngày 28/9/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan