HSK

Ngày 05-11-2020

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, KSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2253/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan