Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tuyển sinh lần 2 trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

Công văn số: 768/ĐHTN-ĐT ngày 7/5/2020.

Các bài liên quan