APTIS

Ngày 17-12-2019

Thông báo Thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Thông báo số: 2315/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019. Chi tiết mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan