HSK

Ngày 06-12-2019

Thông báo Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Thông báo số: 2314/TB-ĐHTN ngày 05/12/2019. Mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn cụ thể xem dưới file đính kèm.

Các bài liên quan