Quyết định về việc ban hành Quy trình công tác coi thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2254/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết Quy trình kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan