Trưng cầu ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra Khoa Ngoại ngữ

Sau một thời gian chuẩn bị và làm việc nghiệm túc, Khoa Ngoại ngữ đã xây dựng xong dự thảo chuẩn đầu ra cho các ngành đang đào tạo tại Khoa.

Khoa Ngoại ngữ, kính mong các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở tuyển dụng lao động, các tập thể , cá nhân và các nhà khoa học quan tâm đóng góp ý kiến về các tiêu chí chuẩn đầu ra để Khoa Ngoại ngữ tiếp tục hoàn thiện và có thể công bố trong thời gian sớm nhất.

Danh mục các ngành đã xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra:

 

*/ Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đại học:

 1. Đại học sư phạm Trung - Anh

 2. Đại học sư phạm Nga - Anh

 3. Đại học sư phạm tiếng Nga

 4. Đại học sư phạm tiếng Trung

 5. Đại học sư phạm tiếng Pháp

 6. Đại học sư phạm tiếng Anh

 7. Cử nhân tiếng Anh

 8. Cử nhân tiếng Trung

 9. Cử nhân Trung - Anh

  10. Cử nhân Pháp - Anh

 

*/ Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành cao đẳng:

 1. Cao đẳng sư phạm tiếng Anh

 2. Cao đẳng sư phạm Nga - Anh

 3. Cao đẳng sư phạm Pháp - Anh

 4. Cao đẳng sư phạm Trung - Anh

 5. Cao đẳng sư phạm tiếng Trung

 Mọi ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân xin vui lòng gửi về Bộ phận TTKT&ĐBCLGD - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN  theo địa chỉ hòm thư: khaothikhoangoaingu@gmail.com – Điện thoại: 0280 3648 482 – Fax: 0280 3648 489

Lưu ý: Ấn phím Cancel nếu trình duyệt của bạn hỏi tên và mật khẩu khi tải về.

 Xin trân trọng cảm ơn!

(Ban XDCĐR-KNN)

Các bài liên quan