HSK

Ngày 09-10-2017

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 9,10 năm 2017

Thông báo số:1925/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017. Hướng dẫn đăng ký cụ thể và mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan