VSTEP

Ngày 09-10-2017

Thông báo về việc thu hồ sơ thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 5, năm 2017

Thông báo số:249/TB-KNN ngày 6/10/2017. Các mẫu đơn đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan