Quyết định về việc ban hành Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 cụm thi SGDĐT Thái Nguyên

Quyết định 547/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan