Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016 và dự kiến công tác năm học 2016 - 2017 tại Khoa Ngoại ngữ

Ngày 18/10/2016, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (KNN-ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (TT-KT&ĐBCLGD) năm học 2015 - 2016 và dự kiến công tác ăm học 2016 - 2017.

     Tham dự Hội nghị, có TS. Lưu Quang Sáng - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Trần Thị Nhi - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Phùng Thị Tuyết - Tổ Trưởng tổ TT-KT&ĐBCLGD, cùng với đại diện các Tổ trợ lý và tổ bộ môn tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN.

TS. Lưu Quang Sáng - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN phát biểu tại Hội nghị.

     Phát biểu tại hội nghị TS. Lưu Quang Sáng - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ nhấn mạnh mục đích của Hội nghị là nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa, đồng thời triển khai các nội dung công tác trọng tâm trong năm học 2016 - 2017.

TS. Phùng Thị Tuyết trình bày bài báo cáo tổng kết công tác năm học 2015 - 2016, và phương hướng công tác trọng tâm năm học 2016 -2017 của tổ TT- KT&ĐBCLGD.

     Tại Hội nghị, TS. Phùng Thị Tuyết - Tổ Trưởng TT-KT&ĐBCLGD trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2015 - 2016, và phương hướng công tác trọng tâm năm học 2016 -2017 của tổ TT- KT&ĐBCLGD. Bên cạnh đó là các bài báo cáo từ đại diện các tổ Bộ môn Tiêng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung và KHCB trình bày quá trình thực hiện, kết quả đánh giá, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai hoạt động công tác từ đó rút ra kinh nghiệm thu được.

     Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác TT-KT & ĐBCLGD năm học 2015 -2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, cũng như báo cáo của Bộ môn, cùng với những phát biểu, ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, TS. Lưu Quang Sáng - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ đưa ra kết luận Hội nghị và nêu ra định hướng cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá.

Tin bài - Ảnh: Mai My (phòng TT-TV)

Các bài liên quan