HSK

Ngày 11-10-2016

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi HSK ngày 16/10/2016

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan