VSTEP

Ngày 06-09-2016

Thông báo về việc ôn và thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên đợt 3 năm 2016

Thông báo số 2005/TB-ĐHTN ngày 10/8/2016. Các mẫu đơn chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan