APTIS

Ngày 19-08-2016

Thông báo về việc ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế APTIS do hội đồng Anh cấp năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số 107/TB-ĐHTN ngày 21/1/2016.Đơn đăng ký thi Aptis và đơn đăng ký bồi dưỡng luyện thi Aptis chi tiết xem file đính kèm

Các bài liên quan