HSK

Ngày 08-08-2016

Thông báo Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

SƠ ĐỒ PHÒNG THI SÁNG 13/8/2016

SƠ ĐỒ PHÒNG THI CHIỀU 13/8/2016


Các bài liên quan