Thanh tra

Ngày 03-10-2022

Văn bản tiếp công dân

18/06/2020 | 16:49

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Văn bản giải quyết khiếu nại tố cáo

18/06/2020 | 16:44

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Văn bản về luật tố cáo

18/06/2020 | 16:42

Chi tiết xem file đính kèm dươi bài viết này

Kế hoạch Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/02/2020 | 09:07

kế hoạch số: 2056/KH-ĐHTN ngày 29/20/2019.

Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019 - 2020

12/02/2020 | 09:02

Kế hoạch số: 290/KH-KNN ngày 30/9/2019

Thông báo kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:03

Thông báo số:242/KH-KNN ngày 06/9/2018

Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

18/10/2017 | 08:24

Kế hoạch số:210/KH-KNN ngày 5/9/2017

Kế hoạch đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

18/10/2017 | 08:15

Kế hoạch số:1970/KH-ĐHTN ngày 11/10/2017.

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 08:02

Quyết định số:343/QĐ-ĐHTN ngày 3/3/2017

Kế hoạch kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 07:58

Kế hoạch số 321/KH-ĐHTN ngày 3/3/2017

Trang 1/3 <123>