HSK

Ngày 25-10-2020

Thông báo công văn về việc dừng tổ chức đợt thi HSK ngày thi 21/3/2020

13/03/2020 | 10:36

Công văn số: 469/ĐHTN ngày 11/3/2020.

Thông báo Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

06/12/2019 | 10:12

Thông báo số: 2314/TB-ĐHTN ngày 05/12/2019. Mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn cụ thể xem dưới file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 17/8/2019

14/08/2019 | 15:38

Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 13/7/2019.

12/07/2019 | 08:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/6/2019

14/06/2019 | 08:45

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 11/5/2019

09/05/2019 | 16:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 23/3/2019

20/03/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 12.1.2019

10/01/2019 | 10:12

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

05/12/2018 | 15:58

Thông báo số:2493/TB-ĐHTN ngày 5/12/2018. Hướng dẫn đăng ký và phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 02/12/2018

29/11/2018 | 16:38

Danh sách phòng thi HSK ngày 2/12/2018 chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Trang 1/7 <1234567>