HSK

Ngày 17-12-2018

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

05/12/2018 | 15:58

Thông báo số:2493/TB-ĐHTN ngày 5/12/2018. Hướng dẫn đăng ký và phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 02/12/2018

29/11/2018 | 16:38

Danh sách phòng thi HSK ngày 2/12/2018 chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10/11/2018

09/11/2018 | 10:21

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/10/2018

12/10/2018 | 10:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/9/2018

14/09/2018 | 15:10

Danh sách phòng thi HSK ngày 16/9/2018 chi tiết xem tại file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 18/8/2018

16/08/2018 | 15:50

Chi tiết danh sách phòng thi HSK ngày 18/8/2018 xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/7/2018.

13/07/2018 | 15:02

Danh sách phòng thi HSk chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10.6.2018

29/05/2018 | 15:33

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 ngày 19/5/2018

17/05/2018 | 10:24

Danh sách phòng thi HSK chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 4 ngày 22/4/2018

21/04/2018 | 10:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/6 <123456>