APTIS

Ngày 26-02-2020

Thông báo lịch thi và danh sách thi APTIS

16/08/2017 | 09:54

Địa điểm thi: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Ngày thi: Chủ nhật, ngày 20/8/2017

Lịch thi và Danh sách phòng thi APTIS ngày 20/8/2017

16/08/2017 | 09:23

Lịch thi và Danh sách phòng thi ngày 20/8/2017. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 18/6/2017

14/06/2017 | 10:08

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 21/5/2017

17/05/2017 | 10:36

Danh sách phòng thi Aptis chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 16/4/2017

12/04/2017 | 09:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi và danh sách thi APTIS đợt 1 năm 2017

05/01/2017 | 09:31

Danh sách thi APTIS đợt 1 năm 2017 chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:03

Thông báo số 3062/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi Aptis ngày 27/11/2016

22/11/2016 | 14:01

danh sách thi Aptis chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế APTIS do Hội đồng Anh cấp đợt I năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/10/2016 | 09:04

Thông báo 2376/TB-ĐHTN ngày 1/12/2015. Đơn đăng ký thi, Đơn đăng ký bồi dưỡng và luyện thi APTIS chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách thi Aptis ngày 22/10/2016

18/10/2016 | 12:36

Danh sách thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 3/5 <12345>