APTIS

Ngày 14-08-2022

Thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

25/01/2022 | 17:00

Thông báo số: 126/TB-ĐHTN, ngày 24/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết, gồm có Hướng dẫn đăng ký thi Aptis và Phiếu đăng ký dự thi Aptis năm 2022.

Thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

24/11/2020 | 16:22

Thông báo số: 2109/TB-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc tế Aptis tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:40

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Thay đổi mức thu lệ phí của bài thi tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

11/02/2020 | 14:40

Thông báo số: 263/TB-ĐHTN ngày 11/2/2020.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 19/11/2020

17/01/2020 | 14:41

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

17/12/2019 | 09:52

Thông báo số: 2315/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019. Chi tiết mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 11/8/2019

08/08/2019 | 08:09

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 2/6/2019

30/05/2019 | 16:43

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 04 và 05/5/2019

03/05/2019 | 23:07

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 6/1/2019.

03/01/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi Chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Trang 1/6 <123456>