HSK

Ngày 27-03-2019

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 23/3/2019

20/03/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

14/03/2019 | 15:42

Công văn số:340/ĐHTN-TTKT&QLCLGD ngày 7/3/2019.

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 12.1.2019

10/01/2019 | 10:12

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 6/1/2019.

03/01/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi Chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến khảo sát học viên cuối khóa về chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:29

Kế hoạch số:2048/KH-ĐHTN ngày 8/10/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:26

Kế hoạch số:2227/KH-ĐHTN ngày 29/10/2018.

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT-KT&ĐBCLGD năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:23

Kế hoạch số:1862/KH-ĐHTN ngày 12/9/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng mới quy trình và điều chỉnh, bổ sung quy định liên quan về công tác khảo thí tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:20

Kế hoạch số:1803/KH-KNN ngày 6/9/2018.

Thông báo kế hoạch công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:17

Kế hoạch số:1777/ĐHTN ngày 4/9/2018.

Thông báo kế hoạch cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:12

Kế hoạch số:308/KH-KNN ngày 1/11/2018.

Trang 1/21 <12345678910...2021>