Khảo thí

Ngày 22-11-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/11/2019 | 16:37

Quyết định số: 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/11/2019 | 16:34

Quyết định số: 2102/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/10/2019

15/10/2019 | 17:08

Thông báo số: 1831/TB-ĐHTN ngày 1/10/2019.

Thông báo về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản lý Japanese-Nattest, đợt thi tháng 10/2019

13/09/2019 | 15:37

Thông báo số: 1696/TB-ĐHTN ngày 11/9/2019.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 17/8/2019

14/08/2019 | 15:38

Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 11/8/2019

08/08/2019 | 08:09

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 13/7/2019.

12/07/2019 | 08:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019

21/06/2019 | 08:11

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 17/6/2019.

Quyết định Ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi sở GDĐT Thái Nguyên

17/06/2019 | 10:42

Quyết định số: 680/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/6/2019

14/06/2019 | 08:45

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/22 <12345678910...2122>