HSK

Ngày 26-02-2018

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 20/1/2018

16/01/2018 | 15:20

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 14/1/2018

12/01/2018 | 23:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và Danh sách phòng thi HSK đợt 10 ngày 3/12/2017

24/11/2017 | 16:13

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh (quốc tế) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên năm 2018

22/11/2017 | 15:12

Thông báo số:2254/TB-ĐHTN ngày 21/11/2017.Chi tiết các mẫu đăng ký và hướng dẫn xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 1 đến đợt 4 năm 2018

13/11/2017 | 10:52

Thông báo số:2021/TB-ĐHTN ngày 13/11/2017. Chi tiết hướng dẫn và mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 22/10/2017

18/10/2017 | 08:59

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác TTKT&ĐBCLGD năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/10/2017 | 08:46

Kế hoạch số:1865/KH-ĐHTN ngày 29/9/2017

Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 tại Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/10/2017 | 08:42

Kế hoạch số:1733/ĐHTN ngày 6/9/2017

Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

18/10/2017 | 08:24

Kế hoạch số:210/KH-KNN ngày 5/9/2017

Kế hoạch đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

18/10/2017 | 08:15

Kế hoạch số:1970/KH-ĐHTN ngày 11/10/2017.

Trang 1/17 <12345678910...1617>