HSK

Ngày 18-01-2019

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 12.1.2019

10/01/2019 | 10:12

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 6/1/2019.

03/01/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi Chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến khảo sát học viên cuối khóa về chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:29

Kế hoạch số:2048/KH-ĐHTN ngày 8/10/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:26

Kế hoạch số:2227/KH-ĐHTN ngày 29/10/2018.

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT-KT&ĐBCLGD năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:23

Kế hoạch số:1862/KH-ĐHTN ngày 12/9/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng mới quy trình và điều chỉnh, bổ sung quy định liên quan về công tác khảo thí tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:20

Kế hoạch số:1803/KH-KNN ngày 6/9/2018.

Thông báo kế hoạch công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:17

Kế hoạch số:1777/ĐHTN ngày 4/9/2018.

Thông báo kế hoạch cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:12

Kế hoạch số:308/KH-KNN ngày 1/11/2018.

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế Aptis, HSK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:08

Kế hoạch số:277/KH-KNN ngày 9/10/2018.

Thông báo kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:03

Thông báo số:242/KH-KNN ngày 06/9/2018

Trang 1/20 <12345678910...1920>