Khảo thí

Ngày 21-09-2019

Thông báo về việc phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản lý Japanese-Nattest, đợt thi tháng 10/2019

13/09/2019 | 15:37

Thông báo số: 1696/TB-ĐHTN ngày 11/9/2019.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 17/8/2019

14/08/2019 | 15:38

Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 11/8/2019

08/08/2019 | 08:09

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 13/7/2019.

12/07/2019 | 08:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019

21/06/2019 | 08:11

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 17/6/2019.

Quyết định Ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi sở GDĐT Thái Nguyên

17/06/2019 | 10:42

Quyết định số: 680/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/6/2019

14/06/2019 | 08:45

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 2/6/2019

30/05/2019 | 16:43

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên và Nghiên cứu sinh

15/05/2019 | 15:35

Thông báo số: 05/TTKT&QLCLGD ngày 8/5/2019.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 11/5/2019

09/05/2019 | 16:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/22 <12345678910...2122>