Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 27-05-2019

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên và Nghiên cứu sinh

15/05/2019 | 15:35

Thông báo số: 05/TTKT&QLCLGD ngày 8/5/2019.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 11/5/2019

09/05/2019 | 16:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 04 và 05/5/2019

03/05/2019 | 23:07

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành quy trình công tác coi thi kết thúc học phần tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/04/2019 | 15:16

Quyết định số: 554/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2019. Chi tiết quyết định và Quy trình kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 23/3/2019

20/03/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

14/03/2019 | 15:42

Công văn số:340/ĐHTN-TTKT&QLCLGD ngày 7/3/2019.

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 12.1.2019

10/01/2019 | 10:12

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 6/1/2019.

03/01/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi Chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến khảo sát học viên cuối khóa về chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/12/2018 | 08:29

Kế hoạch số:2048/KH-ĐHTN ngày 8/10/2018.

Thông báo kế hoạch xây dựng và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi năm học 2018 - 2019

21/12/2018 | 08:26

Kế hoạch số:2227/KH-ĐHTN ngày 29/10/2018.

Trang 1/21 <12345678910...2021>