HSK

Ngày 16-07-2019

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 13/7/2019.

12/07/2019 | 08:06

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019

21/06/2019 | 08:11

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 17/6/2019.

Quyết định Ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi sở GDĐT Thái Nguyên

17/06/2019 | 10:42

Quyết định số: 680/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/6/2019

14/06/2019 | 08:45

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 2/6/2019

30/05/2019 | 16:43

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên và Nghiên cứu sinh

15/05/2019 | 15:35

Thông báo số: 05/TTKT&QLCLGD ngày 8/5/2019.

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 11/5/2019

09/05/2019 | 16:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 04 và 05/5/2019

03/05/2019 | 23:07

Chi tiết danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành quy trình công tác coi thi kết thúc học phần tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/04/2019 | 15:16

Quyết định số: 554/QĐ-ĐHTN ngày 11/4/2019. Chi tiết quyết định và Quy trình kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 23/3/2019

20/03/2019 | 15:20

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/22 <12345678910...2122>