Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 19-10-2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác TTKT&ĐBCLGD năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/10/2017 | 08:46

Kế hoạch số:1865/KH-ĐHTN ngày 29/9/2017

Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 tại Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/10/2017 | 08:42

Kế hoạch số:1733/ĐHTN ngày 6/9/2017

Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

18/10/2017 | 08:24

Kế hoạch số:210/KH-KNN ngày 5/9/2017

Kế hoạch đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

18/10/2017 | 08:15

Kế hoạch số:1970/KH-ĐHTN ngày 11/10/2017.

Quyết định về việc ban hành Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng thi và Quy trình coi thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 cụm thi SGDĐT Thái Nguyên

13/06/2017 | 10:13

Quyết định 547/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Kế hoạch khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

19/04/2017 | 10:18

Kế hoạch số:629/KH-ĐHTN ngày 17/4/2017

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về chất lượng học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2017 | 10:15

Kế hoạch số: 628/KH-ĐHTN ngày 17/4/2017

Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác coi thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ

19/04/2017 | 10:11

Quyết định số: 535/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2017

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2017 | 10:07

Kế hoạch số: 530/KH-ĐHTN ngày 3/4/2017

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thực tập của Khoa Ngoại ngữ năm học 2016 - 2017

04/04/2017 | 08:02

Quyết định số:343/QĐ-ĐHTN ngày 3/3/2017

Trang 1/8 <12345678>