APTIS

Ngày 18-01-2020

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 19/11/2020

17/01/2020 | 14:41

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

17/12/2019 | 09:52

Thông báo số: 2315/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019. Chi tiết mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năn lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020

13/12/2019 | 07:53

Thông báo số:2326/TB-ĐHTN ngày 6/12/2019.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 29/12/2019

09/12/2019 | 15:37

Thông báo số: 2321/TB-ĐHTN ngày 5/12/2019.

Thông báo Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

06/12/2019 | 10:12

Thông báo số: 2314/TB-ĐHTN ngày 05/12/2019. Mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn cụ thể xem dưới file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc tế Aptis tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:25

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy trình công tác coi thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:22

Quyết định số: 2254/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết Quy trình kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/12/2019 | 14:19

Quyết định số: 2253/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quy định kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/11/2019 | 16:37

Quyết định số: 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

14/11/2019 | 16:34

Quyết định số: 2102/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quy định kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/23 <12345678910...2223>