HSK

Ngày 14-08-2022

Thông báo lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

25/01/2022 | 17:01

Thông báo số: 127/TB-ĐHTN, ngày 24/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết, gồm có Hướng dẫn đăng ký thi HSK và Phiếu đăng ký dự thi HSK năm 2022.

Thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

25/01/2022 | 17:00

Thông báo số: 126/TB-ĐHTN, ngày 24/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết, gồm có Hướng dẫn đăng ký thi Aptis và Phiếu đăng ký dự thi Aptis năm 2022.

Quyết định ban hành quy định tạm thời công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần bằng hình thức trực tuyến của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

15/12/2021 | 15:10

Quyết định số: 2074/QĐ-ĐHTN, ngày 22/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Kế hoạch tổ chức thi, đánh giá học phần Học kỳ I - Đợt 1 - Năm học 2021 - 2022 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

15/12/2021 | 14:20

Kế hoạch số: 2087/KH-ĐHTN, ngày 22/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2021

26/08/2021 | 10:42

Quyết định số: 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 09/2021

02/08/2021 | 17:07

Thông báo số: 1282/TB-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 23/5/2021

23/04/2021 | 14:58

Thông báo số: 646/TB-ĐHTN ngày 19/4/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 18/4/2021

30/03/2021 | 15:06

Thông báo số: 426/TB-ĐHTN ngày 23/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 05/2021

16/03/2021 | 15:00

Thông báo số: 339/TB-ĐHTN ngày 10/3/2021.

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên năm 2021

16/03/2021 | 14:56

Thông báo số: 338/TB-ĐHTN ngày 10/3/2021.

Trang 1/27 <12345678910...2627>