HSK

Ngày 27-04-2018

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 4 ngày 22/4/2018

21/04/2018 | 10:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo kế hoạch đánh giá sinh viên tốt ngiệp năm 2018 theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ

12/04/2018 | 15:01

Kế hoạch số:540/KH-ĐHTN ngày 2/4/2018.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 3 ngày 24/3/2018

21/03/2018 | 17:04

danh sách phòng thi xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 17/3/2018

16/03/2018 | 10:37

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK,HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 5 đến đợt 12 năm 2018

08/03/2018 | 14:49

Thông báo số:291/TB-ĐHTN ngày 2/3/2018.Mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 20/1/2018

16/01/2018 | 15:20

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 14/1/2018

12/01/2018 | 23:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và Danh sách phòng thi HSK đợt 10 ngày 3/12/2017

24/11/2017 | 16:13

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh (quốc tế) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên năm 2018

22/11/2017 | 15:12

Thông báo số:2254/TB-ĐHTN ngày 21/11/2017.Chi tiết các mẫu đăng ký và hướng dẫn xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 1 đến đợt 4 năm 2018

13/11/2017 | 10:52

Thông báo số:2021/TB-ĐHTN ngày 13/11/2017. Chi tiết hướng dẫn và mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Trang 1/18 <12345678910...1718>