Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 28-10-2020

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/10/2020

13/10/2020 | 15:23

Thông báo số: 1776/TB-ĐHTN ngày 23/9/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 20/9/2019

30/08/2020 | 19:32

Thông báo số:1543/TB-ĐHTN ngày 21/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Văn bản tiếp công dân

18/06/2020 | 16:49

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Văn bản giải quyết khiếu nại tố cáo

18/06/2020 | 16:44

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Văn bản về luật tố cáo

18/06/2020 | 16:42

Chi tiết xem file đính kèm dươi bài viết này

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 28/6/2020

30/05/2020 | 21:38

Thông báo số: 847/TB-ĐHTN ngày 21/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 6 năm 2020

26/05/2020 | 16:08

Thông báo số: 835/TB-ĐHTN ngày 19/5/2020.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tuyển sinh lần 2 trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Khoa Ngoại ngữ

07/05/2020 | 20:57

Công văn số: 768/ĐHTN-ĐT ngày 7/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giáy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 24/5/2020

07/05/2020 | 20:38

Thông báo số: 721/TB-ĐHTN ngày 28/4/2020.

Thông báo công văn về việc dừng tổ chức đợt thi HSK ngày thi 21/3/2020

13/03/2020 | 10:36

Công văn số: 469/ĐHTN ngày 11/3/2020.

Trang 1/24 <12345678910...2324>