Thanh tra Khảo thí & ĐBCLGD

Ngày 21-01-2021

Thông báo công văn về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học

30/12/2020 | 09:29

Công văn số: 2559/ĐHTN ngày 29/12/2020. Chi tiết chuẩn đầu ra xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 17/01/2021

25/12/2020 | 10:55

Thông báo số: 2497/TB-ĐHTN ngày 21/12/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

24/11/2020 | 16:22

Thông báo số: 2109/TB-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK, HSKK) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

24/11/2020 | 16:17

Thông báo số: 2107/TB-ĐHTN ngày 4/11/2020. Chi tiết hướng dẫn và mẫu phiếu đăng ký xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 12/12/2020

16/11/2020 | 14:56

Thông báo số: 2158/TB-ĐHTN ngày 09/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch Công tác kiểm tra nội bộ và cồng tác phòng, chống tham nhũng năm học 2020 - 2021 của Trường Ngoại ngữ

05/11/2020 | 14:59

Kế hoạch số: 342/KH-TNN ngày 15/10/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch Công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:54

Kế hoạch số: 1810/KH-ĐHTN ngày 28/9/2020. Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ phi chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:49

Quyết định số: 2103/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:45

Quyết định số: 2102/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh Quốc tế Aptis tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 14:40

Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2019. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/26 <12345678910...2526>