HSK

Ngày 20-11-2018

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10/11/2018

09/11/2018 | 10:21

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 21/10/2018

17/10/2018 | 15:52

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/10/2018

12/10/2018 | 10:39

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 23/9/2018

21/09/2018 | 16:16

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 16/9/2018

14/09/2018 | 15:10

Danh sách phòng thi HSK ngày 16/9/2018 chi tiết xem tại file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 25/8/2018

23/08/2018 | 16:05

Chi tiết Danh sách phòng thi xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 18/8/2018

16/08/2018 | 15:50

Chi tiết danh sách phòng thi HSK ngày 18/8/2018 xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/7/2018.

13/07/2018 | 15:02

Danh sách phòng thi HSk chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10.6.2018

29/05/2018 | 15:33

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác kiểm tra nội bộ, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/05/2018 | 16:31

Quyết định số:887/QĐ-ĐHTN ngày 21/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Trang 1/19 <12345678910...1819>