HSK

Ngày 20-07-2018

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 14/7/2018.

13/07/2018 | 15:02

Danh sách phòng thi HSk chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 10.6.2018

29/05/2018 | 15:33

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác kiểm tra nội bộ, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/05/2018 | 16:31

Quyết định số:887/QĐ-ĐHTN ngày 21/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 ngày 19/5/2018

17/05/2018 | 10:24

Danh sách phòng thi HSK chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis 13/5/2018

11/05/2018 | 09:41

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 4 ngày 22/4/2018

21/04/2018 | 10:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo kế hoạch đánh giá sinh viên tốt ngiệp năm 2018 theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ

12/04/2018 | 15:01

Kế hoạch số:540/KH-ĐHTN ngày 2/4/2018.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 3 ngày 24/3/2018

21/03/2018 | 17:04

danh sách phòng thi xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 17/3/2018

16/03/2018 | 10:37

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK,HSKK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đợt 5 đến đợt 12 năm 2018

08/03/2018 | 14:49

Thông báo số:291/TB-ĐHTN ngày 2/3/2018.Mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/18 <12345678910...1718>