Thông báo Sinh viên

Ngày 17-10-2018

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014

17/04/2014 | 08:48

Từ ngày 17/04/2014 đến ngày 21/04/2014 đề nghị tất cả sinh viên thực hiện việc gửi đủ số tiền học phí của mình phải đóng vào tài khoản cá nhân (tài khoản ATM của ngân hàng công thương) để khoa thực hiện việc thu học phí.

Quyết định v/v kỷ luật sinh viên

26/03/2014 | 14:23

Quyết định số 97/QĐ-KNN ngày 25/03/2014 Kỷ luật 100 sinh viên vi phạm quy chế thi

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kì 1 năm học 2013-2014

19/03/2014 | 16:49

Thông báo tới các sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Cơ hội thực tập nghề nghiệp ở nước ngoài năm 2014

21/02/2014 | 09:32

Công văn số 01/IAESTE ngày 17 tháng 02 năm 2014

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 1 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

12/02/2014 | 15:49

Thông báo số 25/TB-KNN ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thông báo thi chứng chỉ năng lực nói Hán ngữ Quốc tế HSKK đợt 1 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

12/02/2014 | 15:39

Thông báo số 24/TB-KNN ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thông báo về kế hoạch tổ chức các lớp ôn luyện thi HSK và HSKK tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN năm 2014

12/02/2014 | 15:33

Thông báo số 23/TB-KNN ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thông báo cho sinh viên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội

11/02/2014 | 14:53

Phòng CT-HSSV thông báo tới sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kế hoạch tổ chức họp đoàn thực tập sư phạm 2 năm học 2013-2014 (Đợt 3)

09/01/2014 | 16:25

Xem nội dung chi tiết kế hoạch trong tài liệu đính kèm.

Quyết định thành lập các đoàn thực tập sư phạm năm học 2013-2014 (đợt 3)

03/01/2014 | 16:09

Xem chi tiết nội dung quyết định và danh sách các đoàn thực tập trong tài liệu đính kèm.

Trang 8/11 <1234567891011>