Thông báo Sinh viên

Ngày 20-10-2021

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN

22/07/2019 | 10:20

Quyết định số: 482/TTGDQPAN ngày 17/7/2019.

Thông báo về việc mức học phí học môn học Giáo dục quốc phòng, An ninh năm học 2019 - 2020

16/07/2019 | 08:23

Thông báo số: 461/TTGDQPAN ngày 9/7/2019.

Thông báo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019

29/05/2019 | 08:42

Công văn thông báo số: 201/KHCN-QLCN&TTCN ngày 20/5/2019. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 05/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

15/05/2019 | 15:27

Thông báo số: 07/TB-CTHSSV ngày 14/5/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 23/3/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 16:08

Thông báo số:06/TB-CTHSSV ngày 8/5/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/05/2019 | 22:42

Thông báo số: 05/TB-CTHSSV ngày 6/5/2019.

Thông báo công văn tuyển dụng của Tập đoàn Hồng Hải

21/03/2019 | 16:20

Thông báo công văn tuyển dụng của Tập đoàn Hồng Hải

Thông báo công văn về việc tham dự chương trình giới thiệu học bổng Hoa Kỳ

21/03/2019 | 16:16

Công văn số:413/ĐHTN-HTQT ngày 20/3/2019.

Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên K27 - NN1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, an Ninh

20/03/2019 | 15:38

Quyết định số:166/QĐ-TTGDQPAN ngày 18/3/2019.

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ 2 năm học 2018 - 2019

08/03/2019 | 11:03

Thông báo số: 327/TB-ĐHTN ngày 6/3/2019. Chi tiết thông báo và phụ lục kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 8/20 <12...456789101112...1920>