Thông báo Sinh viên

Ngày 30-03-2020

Thông báo kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh K26 - NN1

31/05/2018 | 09:49

Thông báo số:277/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018. Chi tiết thông báo và kết quả học tập kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc thu học phí lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/05/2018 | 09:25

Thông báo số:742/TB-ĐHTN ngày 26/4/2018.

Thông báo kế hoạc đăng ký học lại, thi lại môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017 - 2018

23/04/2018 | 15:05

Thông báo số:191/TB-TTGDQPAN ngày 16/4/2018.

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết bài sáng tạo clip "Tôi là công dân số" dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông

30/03/2018 | 17:09

thông báo số:343/TB-ĐHTN ngày 15/3/2018. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo hoãn thi ngày 07-08/12/2017 đối với các học phần tiếng Anh Học Kỳ 1 năm học 2017 - 2018

01/12/2017 | 11:21

Thông báo số:312/TB-KNN ngày 30/11/2017.

Thông báo về việc thu tiền học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy khóa 1 tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

20/11/2017 | 08:53

Thông báo số:2189/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa 13A tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:50

thông báo số:2188/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa 12A tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:49

Thông báo số:2187/TB-ĐHTN Ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, Khóa 11B tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:47

Thông báo số:2186/TB-KNN ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, Khóa 11A tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:44

Thông báo số:2185/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017.

Trang 7/16 <12345678910...1516>