Thông báo Sinh viên

Ngày 23-01-2018

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK đợt 1 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

12/02/2014 | 15:49

Thông báo số 25/TB-KNN ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thông báo thi chứng chỉ năng lực nói Hán ngữ Quốc tế HSKK đợt 1 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

12/02/2014 | 15:39

Thông báo số 24/TB-KNN ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thông báo về kế hoạch tổ chức các lớp ôn luyện thi HSK và HSKK tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN năm 2014

12/02/2014 | 15:33

Thông báo số 23/TB-KNN ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thông báo cho sinh viên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội

11/02/2014 | 14:53

Phòng CT-HSSV thông báo tới sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kế hoạch tổ chức họp đoàn thực tập sư phạm 2 năm học 2013-2014 (Đợt 3)

09/01/2014 | 16:25

Xem nội dung chi tiết kế hoạch trong tài liệu đính kèm.

Quyết định thành lập các đoàn thực tập sư phạm năm học 2013-2014 (đợt 3)

03/01/2014 | 16:09

Xem chi tiết nội dung quyết định và danh sách các đoàn thực tập trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và CNTT cho sinh viên

11/12/2013 | 15:56

Chi tiết thông báo xin xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo học phí các lớp văn bằng 2 và lớp đại học liên thông

22/11/2013 | 16:36

Chi tiết thông báo về việc nợ học phí các lớp VB2K7, lớp VB2K1 tiếng Trung, và việc nộp học phí các lớp VB2K7 và lớp ĐHLT K1 xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc nghỉ làm việc sáng ngày 15/11/2013

14/11/2013 | 14:37

Chi tiết nội dung thông báo như sau:

Thông báo về việc nộp học phí sinh viên các khóa 31, 32, 33, 34, 35, 36

13/11/2013 | 11:37

Danh sách chi tiết xem trong tài liệu đính kèm

Trang 7/9 <123456789>