Thông báo Sinh viên

Ngày 11-07-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

23/10/2018 | 17:05

Thông báo số:2143/TB-ĐHTN ngày 18/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 14A tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/10/2018 | 07:59

thông báo số:1998/TB-ĐHTN ngày 2/10/2018.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018 đối với giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ

28/08/2018 | 15:25

Thông báo số:234/TB-KNN ngày 28/8/2018.

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2018 - 2019

15/08/2018 | 10:52

Thông báo số:217/TB-KNN ngày 14/8/2018. Chi tiết các mẫu đơn kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc mức thu học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018 - 2019

13/08/2018 | 10:33

Thông báo số:409/TTGDQPAN-ĐT, QLSV ngày 8/8/2018.

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ hè năm học 2017 - 2018

27/07/2018 | 09:03

Thông báo số:1449/TB-ĐHTN ngày 25/7/2018. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch đăng ký học lại thi lại, môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh năm học 2017 - 2018 (bổ sung)

15/06/2018 | 15:58

Thông báo số:314/TB-TTGDQPAN ngày 8/6/2018.

Thông báo thể lệ cuộc thi "Tái chế nhựa phế liệu"

15/06/2018 | 15:37

Công văn số:1394/STNMT-BVMT ngày 29/5/2018. Chi tiết công văn thông báo và thể lệ cuộc thi xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên K26 - NN1, QT1, KT2 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh

04/06/2018 | 14:40

Quyết định số: 287/QĐ-TTGDQP&AN ngày 31/5/2018.

Thông báo thời gian đăng ký thi lại môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh đối với sinh viên K26 - NN1

31/05/2018 | 10:04

Thông báo số:283/TB-TTGDQPAN ngày 25/5/2018.

Trang 7/17 <12345678910...1617>