Thông báo Sinh viên

Ngày 20-10-2021

Thông báo công văn về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na

06/02/2020 | 22:28

Công văn số: 38/KNN ngày 6/2/2020.

Thông báo công văn về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Cô-rô-na

06/02/2020 | 22:25

Công văn số: 232/ĐHTN-CTHSSV ngày 6/2/2020.

Thông báo công văn về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm virus Corona

03/02/2020 | 15:31

Công văn số: 114/ĐHTN-CTHSSV ngày 31/1/2020.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:12

Công văn số: 2192/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:11

Công văn số: 2191/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường đại học Tây Bắc, Sơn La.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:09

Công văn số: 2190/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:07

Công văn số: 2189/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Cao đẳng Ngô Gia tự - Bắc Giang

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:05

Công văn số:2188/ĐHTN ngày 15/11/2019. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào cai.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:03

Công văn số: 2187/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu.

Thông báo về việc thu học phí bổ sung của sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 16:59

Thông báo số: 2135/TB-ĐHTN ngày 15/11/2019.

Trang 6/20 <12345678910...1920>