Thông báo Sinh viên

Ngày 18-10-2018

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ hè, ngành 2 năm học 2014-2015

10/06/2015 | 14:09

thông báo số 93/TB-KNN ngày 10/6/2015. chi tiết xem thêm file đính kèm

Thông báo quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ

07/06/2015 | 19:06

quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ

Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2015

20/04/2015 | 08:25

Căn cứ công văn số 618/ĐHTN-CTHSSV ngày 13/04/2015

Thông báo v/v đeo thẻ sinh viên đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ khi lên giảng đường

17/04/2015 | 11:09

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 20/4/2015

Thông báo v/v thu tiền học phí học kỳ II năm học 2014-2015

31/03/2015 | 14:05

Thông báo số 43/TB-KNN ngày 30/3/2015

Thông báo sinh viên đến lấy Chứng chỉ môn học GDQP, AN tại Trung tâm giáo dục quốc phòng

30/03/2015 | 09:20

Thông báo số 216/TTGDQP-ĐT ngày 24/03/2015

Thông báo v/v thu tiền học phí nợ đọng của sinh viên

12/03/2015 | 10:01

Thông báo số 29/TB-KNN ngày 10/3/2015

Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn - giảm học phí học kỳ II, năm học 2014-2015

09/03/2015 | 08:37

Thực hiện chế độ miễn - giảm học phí học kỳ II, năm học 2014-2015

Thông báo v/v học lại môn học GDQP, AN

08/12/2014 | 09:42

Thông báo số 805/TB-TTGDQP

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp

27/11/2014 | 14:41

Tổ CT-HSSV Khoa Ngoại ngữ thông báo

Trang 6/11 <12345678910>