Thông báo Sinh viên

Ngày 15-11-2019

Thông báo hoãn thi ngày 07-08/12/2017 đối với các học phần tiếng Anh Học Kỳ 1 năm học 2017 - 2018

01/12/2017 | 11:21

Thông báo số:312/TB-KNN ngày 30/11/2017.

Thông báo về việc thu tiền học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy khóa 1 tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

20/11/2017 | 08:53

Thông báo số:2189/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa 13A tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:50

thông báo số:2188/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa 12A tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:49

Thông báo số:2187/TB-ĐHTN Ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, Khóa 11B tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:47

Thông báo số:2186/TB-KNN ngày 09/11/2017

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, Khóa 11A tại Khoa Ngoại ngữ

20/11/2017 | 08:44

Thông báo số:2185/TB-ĐHTN ngày 09/11/2017.

Thông báo về việc đối chiếu và thu nợ học phí của sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế

03/11/2017 | 16:27

Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc đối chiếu và thu nợ học phí của sinh viên Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế

27/10/2017 | 08:06

Thông báo ngày 25/20/2017. Chi tiết danh sách nợ học phí xem file đính kèm.

Thông báo về việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (đối với thi sinh trúng tuyển theo hình thức xét điểm thi Trung học phổ thông quốc gia)

02/08/2017 | 08:28

Thông báo số: 1456/TB-ĐHTN ngày 1/8/2017.

Thông báo về giờ lên lớp trên giảng đường năm học 2017 - 2018

28/07/2017 | 10:18

Thông báo ngày 25/7/2017.

Trang 6/14 <12345678910...1314>