Thông báo Sinh viên

Ngày 08-04-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

25/10/2019 | 15:24

Thông báo số: 1963/TB-ĐHTN ngày 18/10/2019. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo tải và xem dưới file đính kèm. Do danh sách kèm theo dài nên được chia ra các phần, chú ý khi tải và xem.

Thông báo công văn về việc tham dự chương trình Ngày hội việc làm 2019

19/09/2019 | 17:19

Công văn số: 1751/ĐHTN-HTQT ngày 18/9/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc Sơn La

12/09/2019 | 08:56

Thông báo số: 1677/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH liên thông, ngành sư phạm Anh, hệ VLVH Khóa 2 trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

12/09/2019 | 08:53

Thông báo số: 1676/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa 1 tại trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

12/09/2019 | 08:49

Thông báo số: 1675/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

12/09/2019 | 08:47

Thông báo số: 1674/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa 2 tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

12/09/2019 | 08:44

Thông báo số: 1673/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 3 tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh

12/09/2019 | 08:40

Thông báo số: 1672/TB-DDHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 13B, 14A, 14B tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

12/09/2019 | 08:36

Thông báo số: 1670/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo thu tiền học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019

30/07/2019 | 14:48

Thông báo số: 1300/TB-ĐHTN ngày 19/7/2019. Chi tiết thông tin xem trong file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 3/16 <12345678910...1516>